درخواست همکاری

الوتعمیر، یک سامانه و اپلیکیشن ثبت شده و منحصرا متعلق به گروه الو تعمیر می باشد؛ همکاران محترم و تعمیرکاران مجاز در شهرهای دیگر که مایل به استفاده از اپلیکیشن الو تعمیر برای مشتریان و کاربران شهر خود هستند، می توانند با پر کردن فرم، درخواست خود را ارسال نمایند.

TOP